zakládání společností ZAKLÁDÁNÍ
SPOLEČNOSTÍ
poskytování sídel POSKYTOVÁNÍ
SÍDEL
administrativně správní agenda ADMINISTRATIVNĚ
SPRÁVNÍ
AGENDA
obchodní činnost OBCHODNÍ
ČINNOST
likvidace LIKVIDACE

Likvidace

Nedílnou součástí podnikatelského života je i okamžik ukončení podnikání. Bohužel v našem právním prostředí je cesta od rozhodnutí ukončit podnikatelskou činnost až po okamžik skutečného zániku podnikatelského subjektu značně komplikovaná a plná byrokratických překážek. Společnost L & H Consulting s.r.o. zajišťuje likvidace všech právních forem podniků a to v celém svém rozsahu až po výmaz společnosti z obchodního rejstříku u právnických osob.

Naše poradenská činnost obsahuje často již jednání kvalifikovaných účetních a daňových znalců se zástupci subjektu a zajištění i fáze přípravy a samotného vstupu do likvidace po právní, daňové i účetní stránce. V této fázi se soustředíme zejména na analýzu skutečného stavu společnosti a návrhu postupu likvidace, zachyceného do časového harmonogramu. Zejména jednání s finančními úřady je často důvodem neúměrného prodloužení celé likvidace, které si řada klientů neuvědomuje.

Standardní součástí této služby je převzetí funkce likvidátora plně odpovědného za řádný a zákonný průběh procesu likvidace.

K zajištění likvidace jsme schopni kompletně převzít účetnictví klienta a zajistit celý proces, případně zajistit likvidaci na principu asistence v administrativních, právních či daňových otázkách.

V samotném procesu likvidace se soustředíme zejména na:

  • Kompletní zajištění vstupu do likvidace před notářem a jmenování likvidátora
  • Identifikaci dlužníků a věřitelů
  • Vymáhání pohledávek
  • Úhradu závazků
  • Přípravu všech procesních formalit, vyplývajících z legislativy České republiky
  • Zajištění přípravy mimořádné závěrky
  • Jednání s orgány státní správy
  • Zajištění výmazu z obchodního rejstříku

Kromě klasických forem obchodních společností máme zkušenosti se specifiky likvidací bytových družstev a jejich transformací na SVJ.

Svým novým klientům společnost L & H Consulting s.r.o. zdarma nabízí časový harmonogram likvidace.

Přejete si využít našich služeb? Budeme se Vám rádi věnovat na tel.č. 226 222 030 , nebo nás můžete kontaktovat e-mailem na adrese office@lhconsulting.cz.
Těšíme se na nová setkání.

L & H Consulting s.r.o.    Klimentská 1246/1, 110 00 Praha 1    Tel + 420 226 222 030    e-mail: office@lhconsulting.cz