zakládání společností ZAKLÁDÁNÍ
SPOLEČNOSTÍ
poskytování sídel POSKYTOVÁNÍ
SÍDEL
administrativně správní agenda ADMINISTRATIVNĚ
SPRÁVNÍ
AGENDA
obchodní činnost OBCHODNÍ
ČINNOST
likvidace LIKVIDACE

Zakládání společností

Zakládání společností v České republice nutně vyžaduje orientaci v byrokratickém bludišti zákonů, předpisů a procesů, které podnikatele hned v počátku podnikání značně zatěžují a znesnadňují mu tak vlastní přípravu samotného podnikatelského záměru.

Společnost L & H Consulting si je tohoto vědoma a proto svým klientům poskytuje kompletní zajištění činností spojených se založením firmy (pro právnické osoby) nebo se získáním podnikatelských oprávnění (pro fyzické osoby).

Naše asistence spočívá zejména v zajištění veškeré dokumentace a vyřízení spojené administrativy, tedy podpoře všech procesů od založení formou sepsání zakladatelské dokumentace u notáře, až po zajištění podání kompletní dokumentace na rejstříkový soud.

Standardní součástí této služby je realizace všech návazných registračních a ohlašovacích povinností, jejichž zanedbání by mohlo být v budoucnosti ze strany příslušných institucí sankciováno.

Služba obsahuje:

  • Příprava podkladů a jednání před notářem
  • Příprava podkladů a jednání s bankou, úřady, zajištění výpisů
  • Příprava příloh, zpracování návrhu a zajištění podání na rejstříkový soud
  • Zajištění registrací k daním

Velkou výhodou je pak souběžné poskytování služby umístění sídla společnosti v našich prostorách a nabídka dalšího administrativně-správního poradenství.

Přejete si využít našich služeb? Budeme se Vám rádi věnovat na tel.č. 226 222 030 , nebo nás můžete kontaktovat e-mailem na adrese office@lhconsulting.cz.

L & H Consulting s.r.o.    Klimentská 1246/1, 110 00 Praha 1    Tel + 420 226 222 030    e-mail: office@lhconsulting.cz